Λεύκωμα δίπτυχο σκληρόδετο "Αυτοκίνητο"

Δίπτυχα λευκώματα διάστασης 21Χ46cm. Σκληρόδετο εξώφυλλο με εσωτερική εκτύπωση σε φωτογραφικό χαρτί. Γραφιστικό με πορτρέτο μαθητή, φωτογραφία εκπαιδευτικού και ομαδική φωτογραφία της τάξης.  

Λεύκωμα δίπτυχο "Adventure Begins" 

Δίπτυχα λευκώματα διάστασης 21Χ46cm. Σκληρόδετο εξώφυλλο με εσωτερική εκτύπωση σε φωτογραφικό χαρτί. Γραφιστικό με πορτρέτο μαθητή, φωτογραφία εκπαιδευτικού και ομαδική φωτογραφία της τάξης.  

Λεύκωμα δίπτυχο "Διάστημα"

Δίπτυχα λευκώματα διάστασης 21Χ46cm. Σκληρόδετο εξώφυλλο με εσωτερική εκτύπωση σε φωτογραφικό χαρτί. Γραφιστικό με πορτρέτο μαθητή, φωτογραφία εκπαιδευτικού και ομαδική φωτογραφία της τάξης.  

Λεύκωμα δίπτυχο  "Αναμνήσεις"

Δίπτυχα λευκώματα διάστασης 21Χ46cm. Σκληρόδετο εξώφυλλο με εσωτερική εκτύπωση σε φωτογραφικό χαρτί. Γραφιστικό με πορτρέτο μαθητή, φωτογραφία εκπαιδευτικού και ομαδική φωτογραφία της τάξης.  

Λεύκωμα  σκληρόδετο "Cinema"

Δίπτυχα λευκώματα διάστασης 21Χ46cm. Σκληρόδετο εξώφυλλο με εσωτερική εκτύπωση σε φωτογραφικό χαρτί. Γραφιστικό με πορτρέτο μαθητή, φωτογραφία εκπαιδευτικού και ομαδική φωτογραφία της τάξης.  

Λεύκωμα δίπτυχο 

"Comic"

Δίπτυχα λευκώματα διάστασης 21Χ46cm. Σκληρόδετο εξώφυλλο με εσωτερική εκτύπωση σε φωτογραφικό χαρτί. Γραφιστικό με πορτρέτο μαθητή, φωτογραφία εκπαιδευτικού και ομαδική φωτογραφία της τάξης.